Iki balandžio 16 d. pirkite JYSK parduotuvėse už 20 EUR ir daugiau. Išsaugokite pirkimo kvitą.

Kasdien išrinksime vieną nugalėtoją, kuris laimės 50 EUR dovanų kortelę apsipirkti JYSK parduotuvėse.

Paskutinę loterijos dieną išrinksime vieną laimėtoją, kuriam įteiksime net 1000 EUR JYSK dovanų kortelę!

 

ŽAIDIMO „IŠPILDYK SAVO SVAJONES“ RENGIMO SĄLYGOS:

 

1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS:

1.1.    Žaidimo užsakovas, prekių platintojas ir organizatorius yra UAB „JYSK Baltic“, įmonės kodas 110842955, adresas – Ozo g. 25, Vilnius, Lietuva, LT 07150, toliau tekste „Organizatorius“.

1.2.    Užsakovo vardu, atstovaudamas jo interesus, su Žaidimu susijusius veiksmus, tokius kaip prizų distribucija, vykdo UAB „Red Squad“, įmonės kodas 300131764, juridinis adresas: J. Jasinskio g. 16A, LT-01112 Vilnius, toliau tekste „Prizų Koordinatorius“.

 

2. ŽAIDIMO VIETA

2.1.    Žaidimo vykdymo vietos yra internetinė „JYSK“ parduotuvė ir visos „JYSK“ parduotuvės, esančios Lietuvos Respublikos teritorijoje:

 • JYSK Akropolis - Ozo g. 25, Vilnius;
 • JYSK Mylia - Kedrų g. 4, Vilnius;
 • JYSK Šiaurės miestelis - Žirmūnų g. 64, Vilnius;
 • JYSK Molas - K. Baršausko g. 66A, Kaunas;
 • JYSK Mega - Islandijos pl. 32, Kaunas;
 • JYSK Arena - Baltijos pr. 64 - 24B, Klaipėda;
 • JYSK Arena - Gegužių g. 30, Šiauliai;
 • JYSK Ryo - Savitiškio g. 61, Panevežys;
 • JYSK Alytus - Udrijos g. 1, Alytus;
 • JYSK Marijampolė - Dariaus ir Girėno g. 3A, Marijampolė.

 

3. ŽAIDIMO TRUKMĖ

3.1.    Žaidimas vyksta nuo 2017 m. vasario 28 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2017 m. balandžio 16 d. (paskutinė registracijos diena).

3.2.    Žaidimo prekės gali būti parduodamos ir iki šių taisyklių 3.1 punkte nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Žaidime.

 

4. ŽAIDIMO DALYVIAI

4.1.    Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos teritorijoje  esančiose „JYSK“ parduotuvėse arba internetinėje „JYSK“ parduotuvėje Žaidimo laikotarpiu (nuo 2017 m. vasario 28 d. iki 2017 m. balandžio 16 d.)  įsigiję prekių už ne mažiau nei 20 EUR ir užsiregistravę Žaidime šių taisyklių 6.2. punkte nurodytu būdu.

4.2.    Žaidimo dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su UAB  „JYSK“ ir UAB „Red Squad“ įmonių darbuotojais bei jų šeimų nariais.

 

5. PRIZŲ FONDAS

5.1.    Pagrindinis prizas -  „JYSK“ dovanų kortelė 1 000 EUR vertės – 1 vnt.;

5.2.    Dienos prizas – „JYSK“ dovanų kortelė 50 EUR vertės – 48 vnt.

 

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS

6.1.    Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti Žaidimo prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Žaidimo metu (nuo 2017 m. vasario 28 d. iki 2017 m. balandžio 16 d.) įsigyti prekių už ne mažiau nei 20 EUR „JYSK“ parduotuvėse arba internetinėje „JYSK“ parduotuvėje. Vienas pirkinio kvitas suteikia galimybę dalyvauti Žaidime tik vieną kartą. Norėdamas padidinti savo šansus laimėti,  dalyvis gali registruoti daugiau pirkinio kvitų, kas kartą įsigydamas prekių už ne mažiau nei 20 EUR.

6.2.    Asmenys, įsigiję „JYSK“ parduotuvėse arba internetinėje „JYSK“ parduotuvėje parduodamų bet kurių prekių už ne mažiau nei 20 EUR, turi interneto svetainėje www.jysk.lt/zaidimas  registruoti pirkinio kvito arba sąskaitos numerį. Registruodamasis dalyvis turi nurodyti šiuos duomenis:

 • vardą;
 • pavardą;
 • el. pašto adresą;
 • telefono nr.;
 • pirkinio kvito arba sąskaitos datą;
 • pirkinio kvito arba sąskaitos nr.

6.3.    Užsiregistravęs Žaidime šių taisyklių 6.2. punkte nurodytu būdu, Žaidimo dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.

6.4.    Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Žaidimo dalyvių sąrašo.

6.5.     Pirkinio kvite/sąskaitoje turi būti aiškiai matomi šie duomenys:

 • pirkinio kvito/sąskaitos nr.;
 • pirkinio kvito/sąskaitos data;
 • pirkinių vertė;
 • „JYSK“ parduotuvės pavadinimas ir adresas.

6.6.    Vienas dalyvis gali registruotis Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas „JYSK“ parduotuvėse arba internetinėje „JYSK“ parduotuvėje parduodamų bet kurių  prekių už ne mažiau nei 20 EUR ir kas kartą registruodamas naują unikalų pirkinio kvito/sąskaitos numerį – tai padidina šansus laimėti.

6.7.    Visi registruoti unikalūs pirkinio kvitų/sąskaitų numeriai dalyvaus Žaidime. Pakartotinai registruoti pirkinio kvitų/sąskaitų numeriai lošime nedalyvaus – jie bus panaikinti.

6.8.    Pirkinio kvitą/sąskaitą būtina išsaugoti iki Žaidimo pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.

6.9.    Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Žaidimo metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.

6.10.  Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami marketingo tikslais ir suteikti Žaidimo Organizatoriui. Visa asmeninė  informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu Žaidime susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.

 

7. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1.    Dienos prizų lošimai vyks kiekvieną darbo dieną viso Žaidimo laikotarpiu. Juose dalyvaus registracijos, gautos praėjusią dieną. Iš viso bus įvykdyti 34 lošimai. Lošimai vyks:

 • 2017 m. kovo 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 ir balandžio 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 ir 18 dienomis.
 • 2017 m. kovo 6, 13, 20, 27 ir balandžio 6, 13 ir 18 dienomis bus išrenkama po tris laimėtojus už penktadienius ir poilsio bei nedarbo dienas.

7.2.    Pagrindinio prizo lošimas vyks 2017 m. balandžio 18 d., kuriame dalyvaus visos registracijos, gautos viso Žaidimo laikotarpiu (nuo 2017 m. vasario 28 d. iki 2017 m. balandžio 16 d.).

 

8. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

8.1.    Žaidimo nugalėtojai bus paskelbti interneto svetainėje www.jysk.lt/zaidimas per 1 (vieną) darbo dieną po kiekvieno lošimo. Visas laimėtojų sąrašas bus paskelbtas iki 2017 m. balandžio 17 d.

8.2.    Apie laimėjimą kiekvienam nugalėtojui bus pranešta asmeniškai registracijos metu nurodytu telefono numeriu arba el. paštu.

 

9. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1.    Nugalėtojai prizus gali atsiimti iki 2017 m. gegužės 5  d. Po 2017 m. gegužės 5  d.  prizai nebus išduodami ir liks Organizatoriaus nuosavybe.

9.2.    Norėdami atsiimti prizus, laimėtojai privalo patys susisiekti su Žaidimo prizų koordinatorium  telefonu +370 616 20002 arba el. paštu agency@redsquad.lt ir atvykti atsiimti prizo adresu J. Jasinskio g. 16A, LT-01112 Vilnius, darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 val.

9.3.    Visi laimėtojų sąrašuose paskelbti asmenys, atsiimdami prizą, Žaidimo prizų koordinatoriui privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir laimingąjį pirkinio kvitą/sąskaitą.

9.4.    Prizai paštu arba per kurjerius siunčiami nebus. Laimėtojai negalintys atsiimti prizų patys, gali tai padaryti įgaliojus kitus asmenis (šeimos narius, giminaičius, draugus ir t.t.).

9.5.    Jeigu nebuvo laikomasi Žaidimo taisyklių, organizatoriai turi teisę prizo neišduoti.

9.6.    Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, organizatoriai turi teisę vienašališkai nutraukti Žaidimą ir prizų išdavimą.  

9.7.    Atsiimdamas prizą, laimėtojas ir Žaidimo rengėjai pasirašo prizo priėmimo–perdavimo  aktą. Atsiėmę prizą ir pasirašę priėmimo–perdavimo aktą, prizų laimėtojai neturi teisės kreiptis į Žaidimo rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

9.8.    Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

9.9.    Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.  

9.10.  Žaidimo rengėjai neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli arba jei su prizo laimėtoju nepavyksta susisiekti dėl nuo Žaidimo rengėjų nepriklausančių priežasčių.     

 

10. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖS

10.1.  Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Žaidimo vykdymui, Organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

10.2.  Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.jysk.lt/zaidimas.  

 

11. ŽAIDIMO DALYVIO IŠLAIDOS DALYVAUJANT ŽAIDIME

11.1.  Norėdamas laimėti prizą, Žaidimo dalyvis Žaidimo laikotarpiu turi įsigyti „JYSK“ parduotuvėse arba internetinėje „JYSK“ parduotuvėje parduodamų bet kurių prekių už ne mažiau nei 20 EUR.  

11.2.  Registracija interneto svetainėje www.jysk.lt/zaidimas yra nemokama.

 

12. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

12.1.  Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2017 m. gegužės 5 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Žaidimo Organizatoriui raštu, adresu UAB „JYSK Baltic“, Ozo g. 25, LT 07150 Vilniuje, tel. +370 616 20002, el. paštas agency@redsquad.lt.  

12.2.  Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  

 

13. PAPILDOMA INFORMACIJA

13.1.  Žaidimo rengėjai įspėja, kad reklaminėje medžiagoje pateikta informacija apie Žaidimą yra tik informacinio pobūdžio.  

13.2.  Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama telefonu +370 616 20002 arba el. paštu agency@redsquad.lt. Su visomis Žaidimo taisyklėmis galite susipažinti internete, adresu www.jysk.lt/zaidimas.  

 

DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ ŽAIDIME!!!

Prašome palaukti...

{{var product.name}} buvo pridėta į jūsų krepšelį. Ar jūs norėtumėte:

Tęsti pirkimą - Žiūrėti krepšelį
Tęsti pirkimą
Žiūrėti krepšelį