Prekių užsakymo taisyklės JYSK.lt
- Prekių užsakymo taisyklės juridiniams asmenims čia!
- Prekių užsakymo taisyklės privatiems asmenims
1. Bendrosios nuostatos
Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.JYSK.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „JYSK Baltic“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
 
2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. 
2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.JYSK.lt duomenų bazėje.
 
3. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. 3.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 
4. Pirkėjo pareigos
4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą „Kontaktuose“.
4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį) arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko bei atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Užsakyti” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.
4.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
4.5. Jeigu pasirinksite mokėti už užsakytą prekę banko pavedimu, ji bus pristatyta tik atlikus mokėjimą. Jeigu mokėjimas atliekamas per 10 dienų, patvirtinus, kad mokėjimas atliktas, užsakymas pradedamas vykdyti ir turi būti įvykdytas per 5 darbo dienų laikotarpį. Jeigu mokėjimas nėra atliekamas per 10 dienų nuo išankstinės sąskaitos faktūros gavimo, pateiktas užsakymas atšaukiamas.
4.6. Pateikiant užsakymą JYSK interneto parduotuvėje www.JYSK.lt, mažiausia užsakymo suma turi būti 10,00 EUR. Į šią sumą neįskaičiuojamas mokestis už pristatymą. Jei  taikomas nuolaidos kodas, pritaikius nuolaidą, bendra pirkinių suma turi būti 10,00 EUR arba didesnė. Naudojantis elektronine dovanų kortele, galima pateikti užsakymą, jei užsakytų prekių vertė ne mažesnė nei 10,00 EUR, ir  sumokėti šią vertę kortele iš dalies arba pilnai. Jei interneto parduotuvėje pasirinktos prekės vertė nesiekia minimalios sumos, užsakymas negali būti pateiktas, tokiu atveju lange pasirodo pranešimas, kad nepasiekta minimali pirkimo suma.
 
5. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
5.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. 
5.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 
6. Pardavėjo pareigos
6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
6.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 
7. Prekių pristatymas
7.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais Pardavėjo nuodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.
7.2. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio ir kainos, todėl galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus užsakymą.
7.3. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 3-5 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Didelių gabaritų pirkinių pristatymas gali užtrūkti ilgiau.  Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją (taikoma papildoma priemoka).
7.4. Tiksli prekių pristatymo data ir laikas nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.
7.5. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
7.5.1. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime. 
7.5.2. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.
7.5.3. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
7.5.4. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
7.6. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.
7.7. Kai prekės kaina viršija 1000 EUR, prekė perduodama, prekės perdavimo metu prekės perdavimo vietoje priimančiam asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ar jo atstovus sutarčių vykdymo (internetinės prekybos) tikslu. Jei prekes priims ne Pirkėjas ir prekės kaina viršija 1000 EUR, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją. 
7.8. Atsiimti prekes vienoje iš fizinių „JYSK“ parduotuvių galima tik tuo atveju jei parduotuvėje yra reikiamas kiekis užsakomų prekių. Prekes pažymėtas „Tik internetu“ galima įsigiti su kurjerio paslauga. Paslaugos kainą matysite suformavę visą užsakymą.
7.9. Klientams, kuriems 3 kartus nepavyko pristatyti prekių nurodytu adresu, panaikinama galimybė atsiskaityti už prekes pristatymo metu bei nebeteikiama kurjerio paslauga.
7.10. Pakuotės mokestis yra įtrauktas į prekės kainą.
 
8. Prekių grąžinimas, skundai
8.1. Jei Pirkėjas (vartotojas) atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, kaip tai numato Taisyklių 3.2 p., prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita. Pinigai už prekę gražinami per 15 dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą.
8.1.1. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (įskaitant garantinį taloną, jei jis buvo pateiktas su preke). Grąžinant būtina pridėti originalią PVM sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjas gavo su siunta, jei grąžinamos visos pagal atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą patiektos prekės, arba PVM sąskaitos faktūros kopiją, jei grąžinama dalis pagal atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą patiektų prekių, užpildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo formą. 
8.1.2. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.
8.1.3. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
8.1.4. Prekės yra skirtos buitiniam naudojimui.
8.2. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų arba Pirkėjui (vartotojui) nepatinka įsigytos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus teisės aktuose nurodytas prekes, kurių Pirkėjas neturi teisės keisti (grąžinti) dėl to, kad šiam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas), Pirkėjas privalo kreiptis į artimiausią UAB „JYSK Baltic“ prekybos vietą (adresus galite rasti interneto tinklalapyje www.JYSK.lt ) Prekė, kuri Pirkėjui (vartotojui) nepatinka dėl jos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo, gali būti pakeista (grąžinta) tik tuo atveju, jei nuo prekės pardavimo dienos nėra praėję daugiau kaip 14 dienų. Nepriklausomai nuo prekės dydžio ir svorio (įskaitant atvejus, kai prekė sveria daugiau kaip 10 kg.), netinkamos kokybės prekę ir (arba) prekę, kuri pirkėjui (vartotojui) nepatinka dėl jos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo ir kurią Pirkėjas keičia (grąžina), praėjus 7 darbo dienoms nuo prekės pristatymo dienos, kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža Pirkėjas. 
8.3. Pirkėjo skundą, dėl prekių kokybės ar netikslaus/netinkamo užsakymo įvykdymo, pateiktą raštu, Pardavėjas išnagrinėja ir pateikia atsakymą per 14 kalendorinių dienų. Skundo atsakymo terminas, siekiant kuo tikslesnio išaiškinimo, gali būti pratęstas 7 kalendorinėm dienom, apie tai, raštu, informavus pirkėją.
 
9. Atsakomybė.
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
9.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiems asmenims. Jei „JYSK.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji pripažinta šalis atlygina nukentėjusiai šaliai tiesioginius nuostolius.
 
10. Informacijos siuntimas
10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.1
10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.
 
11. Nuolaidos
11.1. Nuolaidos kodai nėra keičiami į pinigus ar sumuojami.
 
12. Baigiamosios nuostatos
12.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu. 
12.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Pirkėjas turi teisę visus ginčus spręsti ir pretenzijas adresuoti pardavėjui el. paštu [email protected]. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pirkėjai prašymą / skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 6751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse http://www.vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr


 
Prekių užsakymo taisyklės juridiniams asmenims
Prieš pateikdami užsakymą internetinėje parduotuvėje atidžiai perskaitykite šias taisykles. Didelės apimties užsakymams Pardavėjas gali taikyti papildomą nuolaidą. Dėl papildomų nuolaidų ir specialių pasiūlymų prieš pateikdami užsakymą kreipkitės į Pardavėjo klientų aptarnavimo skyrių el. paštu [email protected].
Pardavėjas Pirkėjo atstovų asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atidžiai ją perskaitykite ir įsitikinkite, kad visos Privatumo politikos nuostatos yra suprantamos ir priimtinos.
 
1. Sąvokos
1.1. Internetinė parduotuvė – Pardavėjo internetinė parduotuvė, kurią galima rasti interneto svetainėje www.JYSK.lt.
1.2. Kliento kortelė – skaitmeninė kortelė, Registruotam vartotojui suteikianti privalumų apsiperkant Internetinėje parduotuvėje pagal Kliento kortelės sąlygas.
1.3. Taisyklės – prekių užsakymo sąlygos juridiniams asmenims. Taisyklės sudaro Pirkimo Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.JYSK.lt juridiniams asmenims sutarties sąlygas ir yra neatskiriama Tiekimo sutarties dalis, jeigu tokia yra sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
1.4. Pardavėjas – UAB „JYSK Baltic“, bendrasis registracijos Nr. 40003234829, buveinės adresas: Žirmūnų g. 64, LT-09131, Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.5. Užsakymas – Internetinėje parduotuvėje atliktas prekių užsakymas, kurį sudaro prekės, kurias Pirkėjas nori įsigyti iš Pardavėjo.
1.6. Tiekimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pardavimo ir pristatymo sutartis, kurioje Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria dėl specialių pirkimo sąlygų.
1.7. Pirkėjas – viešasis ar privatus juridinis asmuo, perkantis ar planuojantis pirkti prekes ir (arba) paslaugas Internetinėje parduotuvėje. Pirkėjas turi būti registruotas vartotojas. Jeigu užsakymą pateikė neregistruotas vartotojas, toks Užsakymas priskiriamas Užsakymams, kurį pateikė fizinis asmuo.
1.8. Pirkimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis dėl Internetinėje parduotuvėje siūlomų prekių pirkimo–pardavimo, kuri laikoma sudaryta 2.6 punkte nurodyta tvarka. Pirkimo sutartis yra neatskiriama Tiekimo sutarties dalis; ginčų atveju lemiamą reikšmę turi Tiekimo sutarties sąlygos.
1.9. Registruotas vartotojas – viešasis ar privatus juridinis asmuo, kuriam sukurtas profilis svetainėje www.JYSK.lt. Susikurti profilį galima užpildžius registracijos formą Internetinės parduotuvės svetainėje www.JYSK.lt, pateikus reikiamus duomenis, davus sutikimą tvarkyti asmens duomenis ir patvirtinus, kad esate susipažinę su Pardavėjo Privatumo politika.
1.10. GavėjasPirkėjas, Pirkėjo įgaliotas asmuo arba Pirkėjo atstovas, kuris, vykdydamas savo pareigas arba visuotinai priimtą praktiką, turi teisę gauti Užsakymą Pirkėjo vardu, pavyzdžiui, biuro administratorius (-ė).
 
2. Užsakymo suformavimas
2.1. Internetinėje parduotuvėje užsakymą kaip juridinis asmuo gali pateikti tik registruoti vartotojai.
2.2. Minimali užsakymo suma yra 10 EUR (dešimt eurų), pritaikius nuolaidas, taip pat neskaitant pristatymo išlaidų. Internetinėje parduotuvėje nepasiekus minimalios pirkinio sumos Užsakymo nepavyks suformuoti, taip pat bus rodomas įspėjamasis pranešimas, kad nepasiekta minimali užsakymo suma.
2.3. Prekėms gali būti nustatytas maksimalus kiekis, kurį galima įsigyti Internetinėje parduotuvėje. Jei yra poreikis įsigyti didesnį kiekį, dėl pirkimo galimybės kreipkitės į Pardavėją el. paštu [email protected]. Be išankstinio rašytinio pranešimo draudžiama perparduoti Internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes.
2.4. Prieš pateikdamas užsakymą Pirkėjas privalo perskaityti Taisykles ir Privatumo politiką. Jei Pirkėjas vykdo Užsakymą Internetinėje parduotuvėje, laikoma, jog Pirkėjas perskaitė ir sutiko su Privatumo politika bei Pirkimo sutartimi, taip pat Pirkėjas patvirtina, kad įsipareigoja priimti bei apmokėti užsakytas prekes.
2.5. Pirkėjas, norėdamas įsigyti Prekes, pateikia Užsakymą Internetinėje parduotuvėje, prekę (-es) sudėdamas į krepšelį, nurodydamas pristatymo ir apmokėjimo būdą bei patvirtina pirkinį nuspausdamas mygtuką „Pirkti“. Pirkėjas atsako už Užsakyme pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą. Jei pateikęs Užsakymą Pirkėjas nustato, kad įvesti duomenys yra neteisingi ir (arba) netikslūs, Pirkėjas turi nedelsdamas susisiekti su Pardavėjo klientų aptarnavimo skyriumi el. paštu [email protected].
2.6. Laikoma, kad Pirkėjas ir Pardavėjas yra sudarę Pirkimo sutartį, kai: (i) Pirkėjas Internetinėje parduotuvėje pateikia Užsakymą pagal Pirkimo sutartį ir patvirtina, kad susipažino su Prekių užsakymo taisyklėmis, ir (ii) Pardavėjas patvirtina Pirkėjo Užsakymą, išsiųsdamas Užsakymo patvirtinimą Pirkėjo el. pašto adresu.
2.7. Pardavėjas turi teisę nepatvirtinti Pirkėjo Užsakymo atsiradus vienai iš šių aplinkybių:
2.7.1. Pirkėjas neįvykdė visų Pirkimo sutarties sąlygų;
2.7.2. Pardavėjo sandėlyje nėra užsakomų prekių, kurias Pirkėjas nori įsigyti;
2.7.3. Pirkėjas nepatvirtino, kad sutinka su Taisyklėmis;
2.7.4. Pardavėjas mano, kad Pirkėjas yra susijęs su pirkimais didmeninėje rinkoje;
2.7.5. dėl techninės klaidos, susijusios su Internetinėje parduotuvėje nurodyta kaina, ir (arba) dėl kitų priežasčių, apie kurias Pirkėjas bus informuojamas individualiai.
2.8. Jei Pardavėjas neturi galimybės parduoti prekės arba atsiranda 2.7 punkte nurodytų aplinkybių, Pardavėjas informuoja apie tai Pirkėją ir grąžina Pirkėjui sumokėtą sumą už užsakytą prekę, kurios Pardavėjas negali pristatyti / parduoti. Kai dalis Užsakymo prekių jau yra paruošta, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju ir abu susitaria dėl siuntos gavimo tvarkos. Šiais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, susijusios su prekėmis, kurių negalima pristatyti / parduoti.
2.9. Užsakant prekes atskiromis kategorijomis, prekės dizainas gali skirtis nuo Užsakymo metu Internetinėje parduotuvėje matyto vaizdo. Rinkiniams (t. y. prekėms, turinčioms vieną prekės kodą, bet skirtingų spalvų / dizaino variacijas) gali būti taikomos gamintojo nustatytos modifikacijos. Pardavėjas negali garantuoti tos rinkinio spalvos ir dizaino, kokį Pirkėjas matė užsakydamas tokio tipo prekę Internetinėje parduotuvėje pateiktame paveikslėlyje. Rinkinių spalvų / dizaino variacijos sandėlyje parenkamos atsitiktinumo principu ir toks skirtumas negali būti laikomas prekės trūkumu ar Pirkimo sutarties neatitikimu.
2.10. Prekių pardavimo dokumentai Pirkėjui siunčiami elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu, jam pateikus Užsakymą.
2.11. Jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesutinka su Taisyklėmis, nebus galimybės pirkti prekių ir (arba) paslaugų Internetinėje parduotuvėje.
2.12. Sutikdamas su Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, kad pirkimo dokumentai - PVM sąskaitos faktūros - gali būti gaunami dviem būdais: jos gali būti išrašomos popierine forma kartu su pirkimo prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Į šias PVM sąskaitas faktūras įtraukiami duomenys, kuriuos Pirkėjas savarankiškai įvedė savo profilyje, ir Pirkėjas atsako už šių duomenų tikslumą ir išsamumą Užsakyme. Dėl sistemos apribojimų į PVM sąskaitą faktūrą įtrauktų duomenų keisti negalima.
 
3. Apmokėjimo sąlygos
3.1. Prekių kainos nurodytos eurais, įskaitant 21 % (dvidešimt vieno procento) pridėtinės vertės mokesčio tarifą. Į prekės kainą neįtrauktos pristatymo išlaidos.
3.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Internetinėje parduotuvėje užsakytas prekes.
3.3. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali atsiskaityti:
        - naudodamasis internetinės bankininkystės paslaugomis;
        - mokėjimo kortele internetu;
        - banko pavedimu;
        - banko pavedimu, pagal sudarytą Tiekimo sutartį.
3.4. Pasirinkus užsakymo apmokėjimą banko pavedimu, užsakymas bus išsiųstas tik gavus visą sumą arba pagal sudarytą prekių Tiekimo sutartį.
3.5. Visą ar dalį užsakymo galima apmokėti elektronine dovanų kortele, remiantis dovanų kortelių taisyklėmis.
3.6. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina Prekę, kuri neatitinka Pirkimo sutarties, Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus taip, kaip jie buvo gauti, pavyzdžiui, jei buvo panaudota dovanų kortelė, Pardavėjas išduoda Pirkėjui naują dovanų kortelę. Panaudoti nuolaidų kodai atnaujinami, jei grąžinamos visos pagal konkretų Užsakymą užsakytos prekės.
 
4. Prekės pristatymas ir gavimas
4.1. Internetinėje parduotuvėje užsakytas prekes galima nemokamai atsiimti „JYSK“ fizinėje parduotuvėje (parduotuvių sąrašą ir darbo grafiką rasite čia). Prekes taip pat galima pristatyti į paštomatą arba per kurjerį. Pristatant prekes per kurjerį ar į paštomatą, už pristatymą pagal atitinkamus tarifus reikia sumokėti papildomą mokestį. Daugiau apie Užsakymo gavimo ir pristatymo būdus skaitykite čia.
4.2. Pirkėjas, pasirinkdamas prekių pristatymą per kurjerį, turi nurodyti veikiantį kontaktinį telefono numerį ir užtikrinti Užsakymo priėmimą. Pristatymo dieną Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo (Užsakymo gavėjas) privalo būti pasiekiamas Užsakyme nurodytu kontaktiniu telefonu, priešingu atveju pristatymas automatiškai perkeliamas į kitą darbo dieną, tačiau po 3 (trijų) nesėkmingų bandymų pristatyti prekę – visiškai atšaukiamas, o Užsakymas – anuliuojamas. Švenčių ir akcijų laikotarpiu Užsakymų pristatymas gali vėluoti.
4.3. Pasirinkus iš anksto apmokėtą Užsakymą atsiimti vienoje iš „JYSK“ parduotuvių, tai reikia padaryti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad Užsakymas yra paruoštas, gavimo momento. Jei Užsakymas neatsiimamas per 7 (septynias) kalendorines dienas, jis automatiškai atšaukiamas – Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją ir per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakymo atšaukimo momento grąžina Pirkėjui už Užsakymą sumokėtą pinigų sumą.
4.4. Didelių gabaritų prekes kurjeris pristato iki pastato ar buto durų. Prekių užnešimo paslauga įskaičiuota į pristatymo kainą.
4.5. Prekės gavimas patvirtinamas tokiais būdais:
        - gavus Užsakymą per Pardavėjo pasirinktą kurjerį – Gavėjo parašas kurjerio / Užsakymą išduodančio asmens elektroniniame terminale arba kurjerio žyma apie pristatymą, atsižvelgiant į galiojančius epidemiologinius saugumo reikalavimus;
        - gavus Užsakymą į „Omniva“ paštomatą – Gavėjo kodo įvedimas rankiniu būdu norint atsiimti užsakytas prekes;
        - gavus Užsakymą per Pardavėjo pasirinktą vežėją – Gavėjo parašas prekių pardavimo dokumentuose arba vežėjo žyma apie pristatymą, atsižvelgiant į galiojančius epidemiologinius saugumo reikalavimus;
        - gavus Užsakymą Pardavėjo parduotuvėje – Gavėjo parašas prekių pardavimo dokumentuose.
4.6. Pristatymo metu pastebėjus pakuotės pažeidimą, Gavėjas privalo nedelsdamas kartu su kurjeriu patikrinti Užsakymo turinį ir, jei jis yra sugadintas, prašyti kurjerio parengti aktą apie pažeistą siuntą. Gavėjas turi teisę kurjeriui grąžinti sugadintą siuntinį arba jį pasilikti, jei pažeidimai yra nežymūs. Bet kokiu atveju Pirkėjas per 1 (vieną) darbo dieną nuo siuntos gavimo dienos privalo susisiekti su Pardavėju ir užpildyti formą svetainėje www.JYSK.lt.
4.7. Jei Užsakymo gavimo metu „Omniva“ paštomate pastebimas pakuotės pažeidimas, siuntos gavėjas privalo nedelsdamas susisiekti su Pardavėju ir užpildyti formą svetainėje www.JYSK.lt.
 
5. Pirkėjo teisės esant netinkamoms prekėms
5.1. Atkreipiame dėmesį, kad Pardavėjo prekės nėra skirtos verslo ar profesionaliai veiklai, nebent Tiekimo sutartyje nurodyta kitaip.
5.2. Pretenzijas dėl prekių kokybės Pirkėjas gali pareikšti Pardavėjui per 5 (penkias) dienas nuo Prekių gavimo dienos, užpildydamas formą svetainėje www.JYSK.lt. Prie prašymo Pirkėjas turi pridėti pirkinį patvirtinantį dokumentą, nurodyti prekės defektą ir pateikti kitų įrodymų, pavyzdžiui, prekės nuotraukų, vaizdo įrašų. Jei Pirkėjas per nustatytą laikotarpį neįvykdo šios pareigos ir nepareiškia Pardavėjui pretenzijų, laikoma, jog prekių pakuotė yra tinkamos būklės, o kiekis, kokybė, asortimentas, priedai ir komplektacija atitinka Pirkimo sutarties sąlygas bei prekės aprašymą Interneto svetainėje.
5.3. Gavęs šių Taisyklių 5.2 punkte minėtą pretenziją ar pranešimą, Pardavėjas įvertina jų pagrįstumą ir per 30 (trisdešimt) dienų nuo atitinkamos pretenzijos ar pranešimo gavimo dienos pateikia atsakymą, jį išsiųsdamas Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.
5.4. Pardavėjas turi teisę atmesti Pirkėjo pateiktą pretenziją ar pranešimą dėl įsigytos prekės neatitikimo Pirkimo sutarties taisyklėms, jei buvo pažeistos prekių naudojimo sąlygos, t. y. prekės buvo naudotos ne joms skirtais tikslais. Prekės nėra skirtos verslo ar profesionaliam naudojimui. Pardavėjas prekėms garantijos nesuteikia.
 
6. Baigiamosios nuostatos
6.1. Šioms Taisyklėms ir Pirkėjo bei Pardavėjo bendradarbiavimui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.
6.2. Pirkėjas ir Pardavėjas įsipareigoja nesutarimus spręsti derybomis. Nepasiekus susitarimo per 60 (šešiasdešimt) dienų, ginčai perduodami spręsti Lietuvos Respublikos teismui pagal teisės aktų nustatytą tvarką.
6.3. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai keisti šias Taisykles, informuodamas Registruotus vartotojus ir išsiųsdamas el. paštu pranešimus bei paskelbdamas atnaujintų Taisyklių versiją Internetinėje parduotuvėje. Kiekvieną kartą, kai prekės užsakomos Pirkimo sutarčiai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaryti, taikoma ta Taisyklių redakcija, kuri galioja ir Pirkimo sutarties sudarymo dieną. 6.4. Taisyklės įsigalioja nuo 2023 m. birželio 14 d.