„JYSK“ Čiužinių naudojimo ir garantijos sąlygos
Naudojimo sąlygose esanti informacija skirta tam, kad čiužinys būtų naudojamas tinkamai, kad tai atitiktų higienos normas, kad būtų pašalinamos dulkės ir nešvarumai iš čiužinio vidaus ir būtų užtikrinamas ilgalaikis patvarumas bei tobulas komfortas. Jų laikymasis yra ir čiužinio kokybės garantijos galiojimo sąlyga.
 
Spyruoklinių čiužinių naudojimas
Norint sumažinti spyruoklinių čiužinių dėvėjimąsi tose pačiose vietose, patariama kas tris mėnesius apsukti čiužinį, o dvipusius – apversti iš viršaus žemyn. Kad spyruokliniuose čiužiniuose nesikauptų kondensatas, juos reikėtų dėti ant orui laidaus paviršiaus (pavyzdžiui, grotų).
 
Putų ir lateksinių čiužinių naudojimas
Kad putų ir lateksiniai čiužiniai mažiau dėvėtųsi tose pačiose vietose, patariama kas tris mėnesius apsukti čiužinį, o dvipusius – apversti iš viršaus žemyn. Taip nenusės čiužinio kamšalo / putų sluoksnis ir neatsiras kūno formų įspaudų. Kad putų ir lateksiniuose čiužiniuose nesikauptų kondensatas, juos reikėtų dėti ant orui laidaus paviršiaus (pavyzdžiui, grotų). Plaunant nuimamą čiužinio apvalkalą, būtina laikytis plovimo instrukcijos.
 
Atkreipkite dėmesį, kad:
- JYSK čiužiniai nėra skirti naudoti medicininiais tikslais ar ilgą laiką, t. y. reguliariai ant jų gulėti daugiau kaip aštuonias valandas per parą nepatartina, nes čiužinys gali prarasti formą ir čiužinio kokybės garantija tokiu atveju negalioja; 
- Naktį čiužinys sugeria daug drėgmės, todėl būtina miegamajame kasdien palaikyti gryno oro cirkuliaciją; 
- Kai kurie čiužiniai supakuoti vakuume ir / ar suspausti, suvynioti tam, kad būtų patogiau juos transportuoti. Dėl to išpakavus čiužinys į normalų būvį grįžta per tris penkias dienas. Vis dėlto čiužinį galima pradėti naudoti iškart išpakavus; 
- Čiužinio negalima naudoti kaip lyginimo pagrindo, nes karštis deformuoja putas ir garantija tokiu atveju negalioja; 
- Dėl uždaros pakuotės putos ar audinio apvalkalas iš pradžių skleidžia kvapą, tačiau jam išsisklaidyti pakanka nuo dviejų iki penkių dienų, pradėjus čiužinį naudoti. Išsklaidyti kvapą galite vėdinimu, įdėję čiužinį į vakuumą ar išspaudę užsistovėjusį orą. Kvapas nėra kenksmingas žmogui ir aplinkai; 
- Memory arba viskoelastinės putos reaguoja tiek į žmogaus kūno temperatūrą, tiek į oro temperatūros pokyčius, todėl vasaros ir žiemos sezonais kambario temperatūros įtaka čiužinio kietumui gali skirtis. Tai nelaikoma prekės defektu; 
- Ortopediniai čiužiniai užtikrina natūralios stuburo būsenos atramą pagal fiziologinius išlinkius. Ortopediniai čiužiniai neužtikrina jokio medicininio / gydomojo efekto; 
- Žmogaus kūnas pripranta prie naujo čiužinio maždaug per pusantro mėnesio. 
 
Čiužinių kokybės garantijos sąlygos
Bendrosios sąlygos
Kokybės garantija galioja JYSK parduotuvėje ar interneto parduotuvėje www.jysk.lt įsigytiems čiužiniams tais atvejais, kai yra čiužinio spyruoklių ar vielų defektų arba čiužinyje atsiranda įdubimų. Kokybės garantija nedaro įtakos kliento teisėms, numatytoms galiojančiuose vartotojų teisių apsaugą reguliuojančiuose normatyviniuose teisės aktuose. Kokybės garantija galioja tik tada, jei čiužinys naudotas pagal paskirtį ir pagal JYSK čiužinių naudojimo sąlygas. Kokybės garantija netaikoma pažeidimams, atsiradusiems dėl natūralaus nusidėvėjimo, taip pat tais atvejais, kai čiužinys suplėšomas, supjaustomas ar kitaip sugadinamas dėl aplinkos įtakos. Kokybės garantija netaikoma čiužiniams, naudotiems komerciniais tikslais (viešbučiuose, svečių namuose ir pan.). Kokybės garantija įsigalioja čiužinio pirkimo metu arba nuo čiužinio perdavimo pirkėjui momento, jeigu pirkimo ir perdavimo momentai nesutampa. Daugeliui JYSK čiužinių nustatytas kokybės garantijos terminas yra ilgesnis kaip 10 metų, tačiau dėl higienos ir fiziologinių sumetimų patartina įsigyti naują čiužinį po 10 – 12 metų. Kokybės garantija neatlygina jokių nuostolių, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su čiužinio naudojimu. Kokybės garantija nepadengia transporto išlaidų čiužinio grąžinimo atveju.
 
Kokybės garantija galioja šiais atvejais:
- čiužinio spyruoklės ar vielos yra suplyšusios ar atsilaisvinusios; 
- spyruoklės ar vielos pradūrė čiužinio dangos sluoksnius;
- čiužinyje atsirado įdubimų*, nors po čiužiniu naudojamas kokybiškas su kietomis, stabiliomis lentelėmis, užtikrinančiomis tiesią čiužinio padėtį, pagrindas su centrine atrama (galioja lovoms, platesnėms kaip 120 cm). * Įdubimais laikomos duobės, kurių gylis mažiausiai 4 cm iš abiejų čiužinio pusių. Nedideli įdubimai čiužinio paviršiuje, atsiradę dėl žmogaus vartymosi, nelaikomi defektais, nes jie susiję su leidžiamu čiužinio nusidėvėjimu. 
 
Kokybės garantija negalioja šiais atvejais:
- jei čiužinys netinkamai laikomas, padėtas ar naudotas, neatsižvelgiant į čiužinių naudojimo ir priežiūros sąlygas arba naudotas ne pagal paskirtį; 
- esant natūraliam čiužinio nusidėvėjimui / nudilimui (įskaitant spyruokles, dangos sluoksnius, čiužinio apvalkalą); 
- jei čiužinys laikytas drėgnoje patalpoje ar ne patalpose, ar kitose aplinkos ir oro pokyčiams bei taršai atvirose erdvėse; 
- esant čiužinio apvalkalo ar bet kurio pobūdžio dėmėms, pradegintoms skylėms ir pan. pažeidimams, atsiradusiems dėl neatsakingo naudojimo;
- jei metaliniai čiužinio konstrukcijos elementai (rėmas, spyruoklės) deformuoti dėl lankstymo ar kitos mechaninės veiklos, pavyzdžiui, transportavimo ar pernešimo;
- jei dėl nekokybiško pamato naudojimo atsirado čiužinio struktūros deformacijų (pvz., lova, didesnė kaip 120 cm pločio, yra be centrinės atramos ar be kietų, stabilių lentelių);
- čiužinio aukštis pakito mažiau kaip 20 mm. Čiužinio aukštis gali kisti iki 20 mm; tai susiję su leidžiama naudojamų medžiagų tolerancija ir gamybos technologija. Norint išmatuoti čiužinio aukštį, jį reikia padėti ant plokščio, lygaus paviršiaus, ant čiužinio uždėti lentelę. Čiužinio aukštis yra atstumas nuo paviršiaus iki lentelės; 
- jei čiužinyje atsiranda įdubimų, ne gilesnių nei 4 cm; 
- jei čiužinys yra antisanitarinės būklės, t. y., jei ant jo yra bet kokio pobūdžio dėmių; 
- jei pirkėjas bandė remontuoti ar savarankiškai keisti čiužinio konstrukciją arba jo struktūrą (ilgį, plotį ir pan.); 
- jei čiužinys naudotas reguliariai gulint ant jo daugiau kaip aštuonias valandas per parą; 
- jei čiužinio defektai atsirado dėl aukštos temperatūros, pavyzdžiui, čiužinys naudotas kaip lyginimo pagrindas; 
- jei čiužinys yra mechaniškai sugadintas; 
- jei čiužinio defektai atsirado nepriklausomai nuo gamintojo ir pardavėjo; 
- dėl kliento medicininių indikacijų ar specialių poreikių neatitikimo, taip pat alergijų.
 
Garantinio atvejo prašymo ir nagrinėjimo tvarka
Kokybės garantija galioja, jei klientas apie kilusią problemą nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo čiužinio defekto atsiradimo, praneša JYSK, prašymą siųsdamas [email protected], kuriame nurodo prekės įsigijimo datą, prekės defektą, prideda kvito ir garantijos dokumento kopiją, taip pat čiužinio nuotraukas. JYSK išnagrinėja garantijos prašymą ir pateikia atsakymą per 2 (dvi) savaites. Būtinybės atveju atsakymo pateikimo terminas gali būti pratęstas, raštiškai apie tai informavus klientą. JYSK turi teisę pareikalauti kliento papildomos informacijos ir parodyti čiužinį, pristatant jį į artimiausią JYSK parduotuvę. JYSK nepadengia transporto išlaidų už čiužinio pergabenimą. Jei, JYSK požiūriu, reikalinga čiužinio ekspertizė, JYSK ją atlieka savo priemonėmis. Ekspertizės būtinumo atveju JYSK suteikia atsakymą į garantijos prašymą per vieną mėnesį nuo dienos, kai čiužinys perduotas ekspertizei. Jei čiužinio defektų pašalinti neįmanoma, čiužinys, atsižvelgiant į naudojimo trukmę ir nusidėvėjimo lygį, gali būti pakeistas identiška ar panašia preke arba dalinai grąžinamas mokestis už pirkinį. Jei čiužinys pakeičiamas kitu arba klientui grąžinama dalis čiužinio įsigijimo kainos, klientas privalo atiduoti sugadintą čiužinį JYSK. JYSK nepadengia transporto išlaidų už čiužinio pergabenimą. Būdą, kaip bus vykdoma garantija, atsižvelgiant į čiužinio garantijos terminą, laiką, praėjusį nuo čiužinio įsigijimo ir čiužinio nusidėvėjimo lygį, numato JYSK.