Kliento kortelės sąlygos
Parduotuvės kliento kortelės naudojimo taisyklės
 
Sąvokos

Įmonė
UAB „Jysk Baltic“, įmonės kodas 110842955, buveinės adresas Žirmūnų g. 64, LT-09131 Vilnius.
 
Internetinė svetainė
 
JYSK“ parduotuvė
„JYSK“ parduotuvės, esančios Lietuvoje, ir „JYSK“ interneto parduotuvė, esanti Internetinėje svetainėje.
 
Privatumo politika
Įmonės privatumo politikos taisyklės, esančios adresu https://www. JYSK.lt/privacy_policy.
 
Kortelė
„JYSK“ kliento kortelė, išduodama pagal šias taisykles.
 
Kortelės turėtojas
asmuo, kuriam buvo perduota Kortelė laikantis šiose Taisyklėse nustatytos tvarkos.
 
Kliento paskyra
Kortelės turėtojo paskyra, užregistruota Interneto svetainėje pagal Kortelės turėtojo prašymą, siekiant naudoti Kortelę ir jos teikiamus privalumus.
 
Naujienlaiškis
„JYSK“ naujienlaiškis, kuriame pateikiama informacija apie „JYSK“ kortelių suteikiamas privilegijas, „JYSK“ prekių reklamą, kitą „JYSK“ rinkodaros informaciją, įskaitant individualius pasiūlymus.
 
Klientų aptarnavimas
„JYSK“ klientų aptarnavimo centras, kurį galima pasiekti telefonu +370 521 42484  (I-V 9.00-19.00; VI 9.00-17.00), el. paštu [email protected].
 
Taisyklės
šios „JYSK“ kliento kortelės naudojimo taisyklės.

1. Bendrosios nuostatos
1.1.  Kortelė suteikia Kortelės turėtojui teisę pirkti produktus ir (arba) paslaugas „JYSK“ parduotuvėse už specialią kainą, nurodytą kaip „Kaina su kliento kortele“, gauti kitas Kortelės turėtojo privilegijas ir užsiprenumeruoti individualizuotus Įmonės pasiūlymus.
2. Prašymas gauti Kortelę
2.1. Kreiptis dėl Kortelės gavimo gali bet kuris asmuo (fizinis ar juridinis asmuo).
2.2. Galiojantis el. pašto adresas ir mobiliojo telefono numeris, asmens vardas ir pavardė yra būtini duomenys norint gauti Kortelę. Gimimo diena ir mėnuo gali būti nurodomi kliento pasirinkimu, jeigu klientas pageidauja gauti specialius gimtadienio pasiūlymus.
2.3. Prašymo pateikimo dieną fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus.
2.4. Prašymas gali būti pateiktas dviem būdais:
2.4.1. Internetinėje svetainėje: klientui užpildžius elektroninę anketą Internetinėje svetainėje, arba
2.4.2. „JYSK“ parduotuvėje: užpildžius popierinę anketą ir pateikus ją „JYSK“ parduotuvės darbuotojui, kad ši anketa būtų galutinai užpildyta „JYSK“ parduotuvės elektroninėje duomenų bazėje. Įmonė arba jos vardu veikiantys įgalioti partneriai skaitmenizuos popierinę anketą tam, kad galėtų užbaigti registraciją. Po popierinės anketos skaitmenizavimo bus prieinama tik skaitmeninė jos kopija.
2.5. Kreipdamasis dėl Kortelės, klientas patvirtina, kad sutinka su Taisyklėmis ir yra informuotas / susipažinęs su privatumo politika.
2.6. Prenumerata gauti „JYSK“ naujienlaiškį kliento el. paštu ir mobiliuoju telefonu pildant Kortelės išdavimo prašymą, yra neprivaloma sąlyga norint gauti Kortelę. Jeigu klientas registracijos metu pasirinko naujienlaiškių prenumeratą, po registracijos klientas visada gali jos atsisakyti savo paskyroje arba paspausdamas atitinkamą nuorodą naujienlaiškio apačioje.
2.7. Internetinė paraiška dėl Kortelės išdavimo laikoma užpildyta, kai asmuo, kuris kreipėsi dėl Kortelės išdavimo, patvirtino savo telefono numerį, Internetinėje svetainėje nurodė savo vardą, pavardę, gimimo dieną ir mėnesį (pasirinktinai), el. pašto adresą ir slaptažodį bei paspaudė mygtuką „Pateikti“. Atlikus šiuos veiksmus sukuriama kliento paskyra su Kortele ir virtuali Kortelės versija išsiunčiama asmeniui, kuris kreipėsi dėl Kortelės išdavimo, el. paštu.
2.8.  Sėkmingai užpildžius internetinę Kortelės paraišką, elektroninė Kortelė bus suteikta Kortelės turėtojui toliau nurodytais būdais:
2.8.1. bus išsiųsta Kortelės turėtojo el. paštu kaip paveikslėlis ir
2.8.2. bus prieinama Kliento paskyroje (prisijungiant prie Internetinės svetainės) kaip paveikslėlis.
2.9. Kortelės turėtojas plastikinę Kortelę gali atsiimti „JYSK“ parduotuvės informacijos punkte. Už plastikinę kortelę klientas turės sumokėti 0,99 EUR.
2.10. Registruotas vartotojas. Registruotam vartotojui, kuris iki šių Taisyklių įsigaliojimo Internetinėje svetainėje jau buvo registruotas kaip registruotas vartotojas, pranešimas apie Kortelės išdavimą kartu su Taisyklėmis ir nuoroda į Privatumo politiką bus išsiųsti el. paštu. Pradėjus naudotis išduota Kortele atitinkamo registruoto vartotojo, Kliento profilio paskyroje, laikoma, kad atitinkamas registruotas vartotojas sutiko su Taisyklėmis.
3. Asmens duomenys
3.1. Kortelės turėtojo asmens duomenis tvarkys jungtiniai duomenų valdytojai UAB „Jysk Baltic“ (įmonės kodas 110842955, buveinės adresas Žirmūnų g. 64, LT-09131 Vilnius) ir SIA „DO IT“ (reg. Nr. 40003733207, buveinės adresas: Garkalnes nov., Bergi, "Augsvimbas", LV-1024).
3.2. Bus tvarkomi toliau pateikti asmens duomenys  Kortelės turėtojo ir Bendrovės pagal Taisykles sudarytos sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais:
3.2.1. el. pašto adresas, mobiliojo telefono numeris, vardas ir pavardė, norint pateikti paraišką ir užregistruoti Kortelę bei sukurti kliento paskyrą Internetinėje svetainėje.
Gavus atitinkamą Kortelės turėtojo sutikimą, bus tvarkomi šie asmens duomenys, siekiant siųsti naujienlaiškius klientui el. paštu ir (arba) SMS žinute:
3.2.2. el. paštas, mobilusis telefonas ir gimimo diena ir mėnuo (jeigu gautas sutikimas) bus naudojami Klientui siunčiant naujienlaiškius, jei Klientas užsiprenumeravo naujienlaiškius, kurie siunčiami el. paštu ir (arba) SMS žinutėmis.
3.2.3. Įmonė taip pat gali apdoroti informaciją apie tai, kaip Kliento paskyros savininkas naudojasi Internetine svetaine. Naudojami duomenys gali apimti Kliento paskyros turėtojo IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, peradresavimo šaltinį, apsilankymo svetainėje trukmę, naršomus puslapius, svetainės naršymo būdą.
3.2.4. duomenys apie prekių pirkimus, pirkinių kiekius, išleistas sumas ir (arba) pirkinių, užsakytų Internetinėje svetainėje naudojant Kliento paskyrą, kiekius,  informacija apie Kortelės turėtojo peržiūrėtas prekes ir jų tipą. Šie duomenys gali būti renkami, kol Kliento paskyros turėtojas naudojasi Kortele Internetinėje svetainėje.
3.2.5. Taisyklių 3.3. straipsnyje nurodytais tikslais Įmonė tvarkys informaciją apie tai, ar Klientas gavo ir peržiūrėjo Naujienlaiškius.
3.3. Individualizuoti Kliento paskyros savininko pasiūlymai
3.3.1. Klientui užsiprenumeravus Naujienlaiškius, bus laikoma, jog buvo sudarytas Įmonės ir Kliento paskyros savininko susitarimas dėl individualizuotų pasiūlymų, rekomendacijų ir kitų privalumų, kuriuos Įmonė įsipareigoja suteikti Kliento paskyros savininkui.
3.3.2. Sutarties vykdymo tikslais Įmonė turi atlikti profiliavimą, t. y. automatizuotai tvarkyti Kliento paskyros savininko asmens duomenis ir naudoti juos vertinant tam tikrus asmeninius aspektus, susijusius su Kliento paskyros savininku.
3.3.3 Automatizuotas sprendimų priėmimas ir profiliavimas 
1) Kliento paskyros savininko asmens duomenys yra tvarkomi, kad būtų galima administruoti individualizuotus pasiūlymus ir kitas privilegijas, tokias kaip vardo dienos, gimtadienio akcijas.
2) Automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, gali būti naudojamas Kliento paskyros savininkui pateikti asmeniniams poreikiams pritaikytus pasiūlymus ir kitus Kortelės privalumus. Siekdama tai padaryti, Įmonė analizuos Kliento paskyros savininko asmens duomenis bendrai arba naudodama specialius algoritmus, ir tokius duomenis Įmonė gaus remdamasi Kortelės turėtojo paskyros savininko veiksmais (pvz., pirkiniais Internetinėje svetainėje, prieiga prie Kliento paskyros).
3) Siekdama suteikti Kliento paskyros savininkui pagrindinius privalumus, Įmonė naudos automatizuotą sprendimų priėmimą, remdamasi tik bendrosiomis taisyklėmis, taikomomis visiems Kliento paskyros savininkams. Šie veiksmai nėra pagrįsti jokiomis nuostatomis, elgesiu ar panašiomis savybėmis, todėl Įmonė nesiūlo ir nevertina jokio Kortelės turėtojo elgesio ar pageidavimų dėl tokių privilegijų teikimo. Pavyzdžiui, pagal įvestą gimimo dieną ir mėnesį sistema nustato, kada Kortelės turėtojas turi teisę gauti gimtadienio progos pasiūlymą.
4) Norėdama pasiūlyti individualizuotus pasiūlymus Kliento paskyros savininkui, Įmonė turi peržiūrėti Kliento paskyros savininko duomenis, t. y. naudoti specialius algoritmus analizuojant Kliento paskyros savininko pasirinkimus, veiksmus ar panašias charakteristikas. Pavyzdžiui, specialiuose algoritmuose analizuojami asmens duomenys, kuriuos pateikia Kliento paskyros savininkas (pvz., gimimo diena ir mėnuo ir pan.), taip pat Kliento paskyros savininko apsipirkimo operacijų naudojant Internetinę svetainę duomenys (pvz., Internetinėje svetainėje įsigytų prekių rūšys), siekiant parengti asmeniniams Kliento paskyros savininko poreikiams pritaikytus pasiūlymus.
3.4. Kortelės turėtojas gali pakeisti savo asmens duomenis savo Kliento paskyroje. Jei Kortelės turėtojas dėl kokių nors priežasčių negali pasikeisti duomenų Kliento paskyroje, Kortelės turėtojas turi susisiekti su Klientų aptarnavimo tarnyba ir paprašyti duomenų atnaujinimo arba pakeitimo. Visa kita informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Internetinės svetainės skiltyje „Privatumo politika“ (adresu https://www.jysk.lt/privacy_policy). Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, norite atšaukti sutikimą naudoti asmens duomenis, pataisyti pateiktus asmens duomenis, naudotis kitomis Privatumo politikoje nurodytomis teisėmis ar pateikti skundą, su Įmonės duomenų apsaugos pareigūnu susisiekite el. pašto adresu: [email protected].
3.5. Kortelės turėtojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo toliau nurodytais būdais:
3.5.1. pateikdamas rašytinį laisvos formos sutikimo atšaukimą bet kurioje JYSK parduotuvėje Lietuvoje;
3.5.2. išsiųsdamas sutikimo atšaukimą iš paraiškoje dėl Kortelės išdavimo nurodyto elektroninio pašto adreso elektroninio pašto adresu  [email protected];
3.5.3. atsisakydamas naujienlaiškių gavimo, kaip nurodyta kiekviename gautame naujienlaiškyje; arba
3.5.4. atsisakydamas naujienlaiškių gavimo per kliento profilio paskyrą.
4. Pasiūlymai ir akcijos „JYSK“ Kliento kortelės turėtojams (įskaitant individualizuotus pasiūlymus)
4.1. Pasiūlymai Kliento kortelių turėtojams yra matomi Internetinėje svetainėje su žyma „JYSK kliento kortelė“.
4.2. Pasiūlymai Kliento kortelių turėtojams parduotuvėje gali būti matomi ten, kur yra ženklas „JYSK kliento kortelė“.
4.3. Apie kitus specialius pasiūlymus Kortelės turėtojams pranešama el. paštu ir/ar SMS žinute, Kliento paskyroje arba Internetinėje svetainėje.
5. Naudojimas ir taikymas
5.1. Norint gauti Kortelės turėtojo nuolaidas Internetinėje svetainėje, Klientas turi prisijungti prie savo Kliento paskyros ir užbaigti pirkimą būdamas prisijungęs prie savo paskyros. Kliento kortelės nuolaidas gali gauti tik prisijungę Klientai, kurie yra Kortelių turėtojai.
5.2. Elektroninę kortelę galima naudoti ir „JYSK“ parduotuvėse, prieš perkant, pateikiant kasininkui vieną iš toliau nurodytų dalykų:
5.2.1. elektroninė kortelė prieinama Kortelės turėtojo paskyroje Internetinėje svetainėje,
5.2.2. elektroninė kortelė, išsiųsta Kortelės turėtojui po registracijos,
5.2.3. atspausdinta elektroninė kortelė (popierinė versija).
5.3. Norint gauti Kortelės suteikiamą nuolaidą Parduotuvėje naudojant plastikinę Kortelę, Klientas turi parodyti Kortelę kasoje ir leisti „JYSK“ darbuotojui ją nuskaityti. Po šio veiksmo bus pritaikytos nuolaidos. Plastikinę kortelę galima naudoti tik „JYSK“ fizinėje parduotuvėje (Internetinėje svetainėje plastikinė kortelė negalioja).
6. Kita informacija apie Kortelę
6.1. Kortelė išduodama neterminuotam laikotarpiui, kol Įmonė panaikins Kortelės galiojimo terminą arba Klientas įgyvendins savo teisę būti užmirštam arba paprašys sunaikinti tvarkomus jo asmens duomenis, kurie būtini identifikuoti Kortelės turėtoją.
6.2. Kortelė neturi piniginės vertės. Kortelė negali būti naudojama kaip mokėjimo priemonė.
6.3. Internetinės kortelės ir Kliento paskyros negalima perduoti kitam Klientui.
6.4. Kortelėje nėra kaupiami jokie taškai, premijos ir kt. už pirkinius, atliktus naudojant Kortelę.
6.5. Pametus plastikinę kortelę, naują kortelę galima gauti taip pat, kaip aprašyta Taisyklėse: bet kurioje „JYSK“ fizinės parduotuvės informaciniame centre ar kasoje už 0,99 €. Įmonė turi teisę vienašališkai pakeisti plastikinės kortelės kainą.
7. Kitos Kortelės turėtojo teisės ir pareigos.
7.1. Kortelės turėtojas turi saugoti prisijungimo prie Kliento paskyros duomenis ir neatskleisti jų trečiosioms šalims. Kortelės turėtojas prisiima visą atsakomybę už netinkamą ar neteisėtą savo Kortelės paskyros naudojimą.
7.2. Kortelės turėtojas prisiima visą atsakomybę tais atvejais, kai jis (-i) Kortelę perleidžia tretiesiems asmenims. Jei pasikeitė Kliento el. pašto adresas arba telefono numeris, Klientas gali pats jį pakeisti: el. pašto adresą ir telefono numerį galima atnaujinti Kliento paskyroje, esančioje Internetinėje svetainėje, prisijungus prie Kliento paskyros.
8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Taisyklės įsigalioja nuo 2021 m. kovo mėn ir galioja visoje Lietuvos teritorijoje.
8.2. Taisyklės galioja iki tol, kol Įmonė jas atšauks arba pakeis. Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles ir sustabdyti arba nutraukti Kliento kortelių sistemos taikymą, apie tai pranešdama Kortelės turėtojams prieš 10 kalendorinių dienų Internetinėje svetainėje arba tam tikrais atvejais el. paštu. Jeigu Klientas nepageidauja naudotis Kortele pagal pakeistas Taisykles, Kortelės turėtojas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti Kortelės naudojimą ir ištrinti Kliento paskyrą svetainėje.
8.3. Dėl visų klausimų, susijusių su Kortele, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba (žr. kontaktus 1-ame puslapyje).