Vaizdo stebėjimo JYSK parduotuvėse
Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą vaizdo stebėjimo JYSK parduotuvėse Lietuvoje tikslais
Tai pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą, kurį vykdo UAB „JYSK Baltic“, įmonės kodas 110842955, buveinės adresas Žirmūnų g. 64, Vilnius („JYSK“) ir  SIA „Do it“ įmonės kodas 40003733207, adresas Biķeru 4, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-1079, Latvija (“DO IT”), vykdantis vaizdo stebėjimą JYSK parduotuvėse Lietuvoje (toliau – JYSK parduotuvės).
Vaizdo stebėjimas vykdomas naudojant JYSK parduotuvėse įrengtas vaizdo stebėjimo kameras.
 
Valdytojas
Asmeniniai  duomenys valdomi dviejų bendrų duomenų valdytojų: JYSK ir DO IT:
1) JYSK: UAB „JYSK Baltic“, įmonės kodas 110842955, buveinės adresas Žirmūnų g. 64, Vilnius.
2) DO IT: SIA „Do it“ įmonės kodas 40003733207, Biķeru 4, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-1079, Latvija. SIA „Do It“ yra „JYSK“ grupės įmonė ir padeda „JYSK“ su įvairiomis verslo užduotimis, įskaitant IT paslaugas JYSK parduotuvėms. JYSK ir DO IT kartu bus nurodomi kaip Valdytojas.
 
Kontaktinė informacija
Su Valdytoju galite susisiekti naudodami šią kontaktinę informaciją:
Adresas: UAB „JYSK Baltic“, Žirmūnų g. 64, Vilnius
El. pašto adresas: [email protected].
 
Asmens duomenys
Duomenų Valdytojas tvarkys tik tokių JYSK parduotuvių lankytojų, kurie patenka į vaizdo kameros matomumo ribas, vaizdus, įrašydamas šių lankytojų išvaizdą ir elgseną (toliau – Asmens duomenys) vaizdo stebėjimo JYSK parduotuvėse būdu. 
 
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Valdytojas tvarko Asmens duomenis siekdamas išvengti ir aptikti nusikaltimus ir pažeidimus, susijusius su JYSK parduotuvių nuosavybės apsauga. Pavyzdžiui, Asmens duomenų tvarkymas būtinas surasti asmenį, kuris išėjo iš JYSK parduotuvės nesusimokėjęs už iš parduotuvės išsineštas prekes arba kuris ketina pasiimti prekes už jas nesusimokėdamas (vagystė parduotuvėje).
 
Asmens duomenų tvarkymo pagrindas
Jūsų Asmens duomenų tvarkymo pagrindas, tai teisėtų Valdytojo interesų apsauga. Šiuo atveju Valdytojo teisėti interesai, tai Valdytojo nuosavybės JYSK parduotuvių patalpose apsauga nuo sugadinimo ar vagystės. Vaizdo stebėsenos naudojimas grindžiamas tuo, kad JYSK parduotuvėse dažnai įvyksta vagystės. 
 
Asmens duomenų gavėjai
Jūsų Asmens duomenis gaus atitinkamų JYSK parduotuvių įgaliotieji darbuotojai, DO IT įgaliotieji darbuotojai, ir ikiteisminio tyrimo institucijos, policija, valstybės saugumo institucijos, prokuratūra (kad gautų įrodymus baudžiamosiose bylose), teismai (kad gautų atitinkamus įrodymus vykdydami teismo procesą) ir kitos panašios institucijos ir įgaliotosios šalys tik tada, kai tai būtina, ir kai tiriamas JYSK parduotuvėje įvykdytas nusikaltimas.
 
Saugojimo laikotarpis
Jūsų Asmens duomenys saugojami 3 mėnesius ar ilgiau, jei tai būtina įgyvendinant Asmens duomenų tvarkymo tikslą. Pavyzdžiui, nustačius tam tikroje JYSK parduotuvėje įvykdytą nusikaltimą, vaizdo įrašas su jūsų Asmens duomenimis gali būtu įrodymu tol, kol tai būtina tiriant nusikaltimą pagal taikytinus įstatymus ir teisės aktus. 
 
Jūsų teisės
Jūs turite teisę:
• prašyti Valdytojo suteikti jums prieigą tik prie jūsų Asmens duomenų, reikalauti pataisyti ar panaikinti tik jūsų Asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą;
• neleisti tvarkyti jūsų Asmens duomenų;
• perduoti Asmens duomenis su tam tikrais apribojimais;
• pateikti skundą prižiūrinčiai institucijai, t. y. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijai.
 
Jeigu jums reikia papildomos informacijos apie jūsų Asmens duomenų tvarkymą, prašome kreiptis į Valdytoją naudojant šio dokumento pradžioje pateiktą informaciją.